Home

 

 

 

W DNIU 02 STYCZNIA 2024  r. KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA

 

 

PRAWIDŁOWY ADRES EPUAP: /KS_KlechaM/domyslna/

 

 

W piątki kancelaria będzie czynna do godziny 12:00

 

 

 

Mo

 

W dniu 18 listopada 2022 roku podczas wykonywania czynności we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana Pani Komornik działająca przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom narastającej agresji wobec nas – Komorników Sądowych oraz naszych Pracowników – kancelaria komornicza POZOSTANIE ZAMKNIĘTA dla Interesantów przez najbliższy tydzień, telefony nie będą odbierane, a jedyny możliwy kontakt to kontakt mailowy: szczecin.klecha@komornik.pl

Prosimy o uszanowanie ww. protestu, który jest przejawem bólu i niezrozumienia wobec tej niewyobrażalnej tragedii.

Z wyrazami szacunku

Komornik Sądowy

Monika Klecha

 

!!! U W A G A !!!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Monika Klecha zgodnie z informacją Krajowej Rady Komorniczej ostrzega: 

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.

 

 

!!! U W A G A !!!

O G Ł O S Z E N I E

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KANCELARII KOMORNIKA

z uwagi na prewencję dotyczą pandemii Covid – 19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Interesantów i Pracowników kancelarii komorniczej, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie Monika Klecha uprzejmie informuje, iż z dniem 25 maja 2020 roku zostaje wznowiona bezpośrednia obsługa Interesanta w kancelarii.

Prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

1. Pierwszeństwo obsługi zarezerwowane jest dla Pracowników Poczty Polskiej oraz Kurierów doręczających/odbierających korespondencję z/do kancelarii.

2. W sekretariacie kancelarii z uwagi na metraż sekretariatu bezwzględnie może znajdować się tylko 1 osoba.

3. Przeglądanie akt egzekucyjnych odbywa się tylko i wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu konkretnego terminu przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – w czasie przeglądania akt – nie będą przyjmowani inni Interesanci. Osoba przeglądająca akta zobowiązana jest zdezynfekować ręce.

4. Przy okienku obsługi Interesanta dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

5. Stanowisko obsługi Interesanta oraz klamki do drzwi wejściowych są na bieżąco dezynfekowane.

6. Szanując Państwa zdrowie oraz zdrowie i pracę Pracowników kancelarii komorniczej prosimy o korzystanie z bezpośredniej obsługi Interesanta w razie niezbędnej konieczności.

Informujemy, że z kancelarią można kontaktować się:

  1. Drogą mailową: szczecin.klecha@komornik.pl

  2. Telefonicznie: tel. 91 44 44 551 (pon., wt., czw., pt. 10:00 – 15:00, śr. 7:30 – 17:00).
  3. Faksem nr 91 85 22 148
  4. Korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie

02 1240 3927 1111 0010 2442 9945

 

 
 
 
Section Header Komornik Sądowy

MONIKA KLECHA

MONIKA KLECHA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Centrum w Szczecinie, ul. Koński Kierat 13-3 (III p.), 70-563 Szczecin

MONIKA KLECHA od dnia 28 czerwca 2018 roku pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie i została powołana na to stanowisko po odwołanym komorniku sądowym Arturze Olku, którego powołanie wygasło z mocy prawa w dniu 31 marca 2016 roku. Komornik Sądowy Monika Klecha przejęła dotychczas prowadzone postępowania przez odwołanego komornika sądowego Artura Olka.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Bank PKO SA II Oddział w Szczecinie
02 1240 3927 1111 0010 2442 9945

NUMER KONTA BANKOWEGO:
Bank PKO SA II Oddział w Szczecinie
02 1240 3927 1111 0010 2442 9945

DYŻUR TELEFONICZNY

 

poniedziałki, wtorki, czwartki                     10:00-15:00
środy                                                                        7:30-17:00
piątki                                                                        10:00-15:00

DYŻUR KOMORNIKA

 

 

środy 10:00-17:00

 

W dzień dyżuru komornik przyjmuje interesantów osobiście.
W pozostałe dni osobiste spotkanie z komornikiem możliwe jest
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 

Mając na względzie ochronę danych osobowych uczestników postępowania oraz tajemnicę postępowania egzekucyjnego- rozmowy z interesantami w kancelarii Komornika Sądowego możliwe są jedynie po ustaleniu tożsamości interesanta – tj. po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz zawierającego nr PESEL.

Informacje telefoniczne udzielane są po weryfikacji dzwoniącego – w tym celu przed rozmową telefoniczną prosimy o przygotowanie dokumentu tożsamości oraz nr PESEL.

GODZINY URZĘDOWANIA

 

 

poniedziałki, wtorki, czwartki
7:30-16:00

środy
7:30-17:00

piątki
7:30-15:00

DYŻUR KOMORNIKA

 

 

środy 10:00-17:00

PRAWIDŁOWY ADRES EPUAP: /KS_KlechaM/domyslna/

W dzień dyżuru komornik przyjmuje interesantów osobiście.
W pozostałe dni osobiste spotkanie z komornikiem możliwe jest
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Scroll Up