Pierwsza licytacja nieruchomości KW SZ1S/00124479/5

P6090305

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01 lipca 2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 (parter) odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie, przy ul. Heleny 15/6, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00124479/5. Właścicielem lokalu jest Grzegorz Kłykociński. Ww. lokal położony jest na II piętrze (5-kondygnacyjnego) przedwojennego budynku -brak windy. Lokal posiada powierzchnię 59,42 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni w której znajduje się prysznic, wc (osobne pomieszczenie), brak balkonu. Okna wychodzą na 2 strony świata: północną i południową. Brak pomieszczeń przynależnych.

Suma oszacowania wynosi 233 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 174 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!!

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30 -16:00, śr 7:30 – 17:00, pt. 7:30 – 15:00) ww dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42.
Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomościo dbędzie się w dniu: 23 czerwca 2022 roku w godzinach: 13:45 -14:05.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4.4. Charakterystyka budynku i lokalu

 

Przedmiotowy lokal znajduje się w budynku wielolokalowym o charakterze mieszkalnym
(5 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Wejście do budynku przez klatkę schodową. Klatka schodowa w przeciętnym stanie. Funkcjonujący domofon.

Charakterystyka budynku:

Budynek: 3 piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna).

Technologia: technologia tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalna.

Lata budowy: lata przedwojenne.

Stan techniczny: przeciętny.

Rodzaj architektury: modernizm niemiecki.

Lata budowy: lata przedwojenne – okres procesu budowlanego 1928 r. – 1934 r. – informacje z archiwum państwowego (Informator dotyczący budownictwa Miasta Szczecina i Świnoujście (1834-1945) – Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie Szczecin 1978r.).

 

 

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna budynku:

fundamenty: nie badano,

ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym,

ściany wewnętrzne: cegła,

stropy: drewniane,

– dach: konstrukcja drewniana, dach o zmiennym nachyleniu,

pokrycie dachu: dachówka,

komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,

instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, ciepła woda indywidualna, c.o. z sieci zewnętrznej, wentylacji grawitacyjnej, domofonowa.

 

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku wielolokalowym.

 

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi: 59,42 m2. (dane wg księgi wieczystej.)

 

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień 09.06.2020 r.:

Drzwi wejściowe:

 • płycinowe w słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne uszkodzenia, zarysowania, ubytki).

 

Drzwi wewnętrzne:

 • płycinowe pełne, częściowo przeszklone w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne uszkodzenia, ubytki).

 

Stolarka okienna:

 • drewniane, skrzynkowe, podwójne w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym, (w jednym z pokoi od strony ulicy pojedyncze).

 

Parapety:

 • drewniane w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne ubytki, uszkodzenia).

 

Podłogi:

 • w pomieszczeniach mieszkalnych: płyta wiórowa, wykładzina pcv, wykładzina dywanowa w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne ubytki, przetarcia),
 • na korytarzu: wykładzina pcv w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
 • w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,
 • wc: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Ściany:

 • w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte tapetą ścienną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne ubytki, przetarcia, liczne zabrudzenia),
 • na korytarzu: ściany pokryte tapetą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne ubytki, przetarcia, liczne zabrudzenia).
 • w kuchni: ściany pokryte tynkiem strukturalnym oraz glazurą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
 • w wc: ściany pokryte tapetą ścienną malowaną w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym,
 • w prysznicu: ściany pokryte glazurą w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Z kuchni bezpośrednie wejście do prysznica. WC osobno. Ekspozycja okien mieszkania na dwie strony świata, tj. północną i południową. Brak balkonu.

 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako niski.(v. foto).

 

Instalacje wewnętrzne:

– instalacja wodno – kanalizacyjna,

– instalacja elektryczna,

– instalacja teletechniczna,

– instalacja ciepłej wody z bojlera elektrycznego,

– instalacja c.o. z sieci zewnętrznej,

– instalacja gazowa,

– instalacja wentylacji grawitacyjnej.

 

Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu (dane na dzień oględzin, tj. 09.06.2020 r.):

Lp. POMIESZCZENIE
1. POKÓJ 1
2. POKÓJ 2
3. POKÓJ 3
4 KUCHNIA
5. WC
6. PRZEDPOKÓJ

 

Scroll Up