Pierwsza licytacja nieruchomości – KW SZ1S/00092982/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Monika Klecha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 lipca 2022r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie, w sali nr 50 (parter) odbędzie się pierwsza licytacja niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej udział 41/100 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Szczecinie przy ul. Wyzwolenia 5/8, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1S/00092982/0. Właścicielem udziału 41/100 części ww. nieruchomości jest Paweł Michalkiewicz. Lokal usytuowany jest na III piętrze przedwojennej kamienicy, posiada powierzchnię użytkową 174, 96 m2. Przedmiotowy lokal został podzielony przez współwłaścicieli na 2 lokale z oznaczeniami 8 (część należąca do dłużnika) oraz 8a (współwłaściciele co do sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego zawarli umowę w formie aktu notarialnego i dokonali wpisu w dziale III księgi prowadzonej dla przedmiotowego lokalu). Część lokalu zajmowana przez dłużnika składa się z: 3 pokoi w tym jeden z antresolą, łazienki oraz kuchni. Część lokalu zajmowana przez współwłaścicieli lokalu składa się z: przedpokoju, 3 pokoi, werandy, łazienki, kuchni i spiżarni. Oba ww. lokale łączy wspólny korytarz. Brak pomieszczeń przynależnych.

Suma oszacowania wynosi 171 380,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 535,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 138,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna II Oddział w Szczecinie
02 12403927 1111 0010 2442 9945 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg!!!
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać protokół opisu i oszacowania oraz operat biegłego sądowego w kancelarii Komornika Sądowego w godzinach urzędowania (tj. pon, wt. czw 7:30 -16:00, śr 7:30 – 18:00, pt. 7:30 – 15:00) ww dokumenty można oglądać także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42. Informacje także na www. komornikszczecincentrum.pl oraz www.licytacje.komornik.pl
Oglądanie nieruchomościo dbędzie się w dniu: 21 czerwca 2022 roku w godzinach: 12:30 -12:50.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

PB290115

 

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO BIEGŁEGO SĄDOWEGO

4.4. Charakterystyka budynku i lokalu

Budynek niskokondygnacyjny wybudowany w latach przedwojennych w technologii tradycyjnej wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.

Klatka schodowa w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym, zamykana na klucz, funkcjonujący domofon. Budynek jest otynkowany i pokryty farbą ścienną.

Charakterystyka budynku:

Budynek: 3 – piętrowy z użytkowym poddaszem (4 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe i 1 kondygnacja podziemna).

Technologia: tradycyjna.

Funkcja budynku: mieszkalno – usługowa.

Liczba klatek schodowych w budynku: 1.

Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.

Lata budowy: lata przedwojenne.

Stan techniczny: przeciętny.

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

 • fundamenty: nie badano,

 • ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana i pokryta farbą ścienną,

 • ściany wewnętrzne: cegła,

 • stropy: masywne oraz drewniane,

 • dach: konstrukcja drewniana,

 • pokrycie dachu: dachówka ceramiczna,

 • komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,

 • instalacje w budynku: wodno – kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji spalinowej, c.o. indywidualne, ciepła woda indywidualna.

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na III piętrze w budynku wielorodzinnym 4 – kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów przedmiot wyceny posiada powierzchnię użytkową: 174,96 m2. (dane wg księgi wieczystej).

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:

Drzwi wejściowe:

 • drewniane, pierwotne, częściowo przeszklone w słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Drzwi wewnętrzne:

 • drewniane, pierwotne oraz płycinowe, częściowo przeszklone w przeciętnym i w dobrym stanie techniczno – użytkowym.

Stolarka okienna:

 • pcv oraz drewniana w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

 • Parapety: pcv, drewniane oraz oblicowane panelami ściennymi w dobrym, przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym.

Podłogi:

 • w pomieszczeniach mieszkalnych: deski, cyklinowane i lakierowane, panele podłogowe oraz wykładzina pcv w dobrym i w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,

 • na korytarzu: terakota oraz panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w przedpokoju: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w kuchniach: terakotadobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w łazienkach: terakota w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w skrytce: deski pokryte farbą olejną (lamperią) w słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne liczne ubytki).

Ściany:

 • w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte farbą ścienną, imitacją kamienia oraz tapetą w przeciętnym i słabszym stanie techniczno – użytkowym (widoczne zawilgocenia na tapecie),

 • na korytarzu: ściany pokryte panelami ściennymi w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w przedpokoju: ściany pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w kuchniach: ściany pokryte panelami ściennymi, glazurą oraz tapetą w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym,

 • w łazienkach: ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym,

 • w skrytce: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym.

Funkcjonalność lokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Łazienki i wc razem. Kuchnie widne. Na korytarzu znajdują się dwie szafy wnękowe. Korytarz do wspólnego użytku mieszkańców. W lokalu znajduje się kominek oraz piec kaflowy. Ekspozycja mieszkania na dwie strony świata (na stronę wschodnią i zachodnią).

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podstawowy. (v. foto).

Instalacje wewnętrzne:

– instalacja wodno – kanalizacyjna,

– instalacja elektroenergetyczna,

– instalacja teletechniczna,

– woda ciepła z pieców gazowych firmy „Torus” oraz „Vaillant”,

– instalacja grzewcza z kominka oraz pieca na paliwo stałe,

– instalacja domofonowa,

– instalacja gazowa,

– instalacja wentylacji grawitacyjnej,

– instalacja wentylacji spalinowej.

 

Scroll Up