Właściwość

Właściwość

Komornik Sądowy może działać na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Zastępca prowadzi kancelarię komorniczą w rewirze Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, przy którym został powołany. Do egzekucji z nieruchomości położonych we właściwości Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie właściwi pozostają tylko i wyłącznie Komornicy Sądowi działający przy tym Sądzie.

Adresy i ulice obszarów właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
oraz Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód

Scroll Up